Du er her. #1 - Foreningswebsite > Skadevoldene vildt

Har man skadevoldende vildt på sin matrikel er der mulighed for at søge om tilladelse ved Skov- og Naturstyrelsen til regulering.

Nærmere information kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

 

Give Jagtforening tilbyder mulighed for hjælp, hvis man har en koloni af skadevoldende fugle,  i gammel Give kommune. 

Det er ejeren af ejendommen, der skal søge tilladelse til regulering, men vi kan tilbyde hjælp til at sende ansøgningen og vi kan formidle kontakt til jægere, der kan forestå reguleringen. 

Lovgrundlag for regulering af skadevoldende vildt

"Bekendtgørelse om vildtskader af 06.05.2014"