Kære medlemmer  

I inviteres hermed til jagterne i Give Jagtforening.

Parole for Give Jagtforening.

Hornblæsere blæser til samling.

Velkommen til jagten (Give Plantage) (Bundgaard Munkedal Plantage)

Velkommen til medlemmer og gæster håber vi må få en god dag på jagt her i plantagen.

Jagten er drivjagt.  Såterne starter med 2 korte signaler og afsluttes med 2 korte signaler og et langt.

Der må skydes hvad jagtloven tillader

Jagtlederen gennemgår det vildt der er jagtbare på dagen.

                          (frivillig fredning af bukke i Give plantage)

                             Råen er fredet i oktober - bøde 200

                             Fasanhøner er frede – bøde 50 KUN i Give plantage.

Pas på skudafstand – Råvildt maks. 20 m – Ræv maks. 25 m – Hare og Fuglevildt maks. 30 m

Pas på lave skud- der må ikke skydes ind i såten under 45° medmindre andet er anvist af jagtlederen.

Sikkerhed frem for alt.

Der må ikke lades med kugle i kombivåben.

Tomme patronhylstre samles op og afleveres til jagtfiskarler.

Der må ikke skydes doublé til råvildt.

Hvis vildtet ikke ligger forendt Skydes der ikke til mere vildt fra denne post og der iværksættes eftersøgning, når såten er afblæst.

Pas på der kan være dåvildt og kronvildt i såterne.

Der må lades når man er sat på post, og posten må forsvares, når man har hilst på sideposterne.

Geværet skal knækkes og aflades når såten er afblæst. Der skal bæres orange bånd eller afmærkning – synligt 360°

Drivere skal gå på linje og holde kontakt.

Som skytte er man forpligtet til det første bud på det nedlagte vildt. Det er følgende

                             Lam; kr. 250      Råvildt; kr. 350      Hare; kr. 40       Fasan; kr. 50

HUSK: Hare må først skydes fra 1/11 til 15/1

Ved betaling med mobilepay skal der udfyldes en seddel hvad man betaler for.

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/