Kære medlemmer  

I inviteres hermed til jagterne i Give Jagtforening.

 

Jagterne er i Give Plantage og Bundgård-/Munkedal plantager med opstart kl. 9.30 jf. program.
Deltagelse i foreningens jagter koster kr. 350 for medlemmer. Garanter har betalt for sæsonens jagter og må medbringe en gæst gratis (gælder ikke ordinære medlemmer).
Jagterne er drivjagter. Såterne starter med 2 korte signaler og afsluttes med 2 korte og et langt signal.
Der må skydes hvad jagtloven tillader (frivillig fredning af bukke i Give plantage)
Dog er råen fredet i oktober måned - bøde 200.  
Der må skydes, når man er sat på post og har hilst på sideposterne.
Pas på lave skud – der må ikke skydes ind i såten, medmindre det er anvist af jagtlederne.
 

Sikkerhed frem for alt.
Der må ikke lades med kugle i kombinationsvåben.
Tomme patronhylstre samles op og afleveres til jagtfiskaler
Der må ikke skydes double til råvildt.
Hvis løbende vildt ikke ligger synlig forendt, skydes der ikke til mere løbende vildt fra denne post og der iværksættes eftersøgning, når såten er afblæst.
Pas på; der kan være dåvildt og kronvildt i såterne.
Der må lades når man er sat på post. Geværet skal knækkes og aflades når såten er afblæst.
Der skal bæres orange bånd eller afmærkning – synligt 360°
Drivere skal gå på linje og holde kontakt.
Som skytte er man forpligtet til det første bud på det nedlagte vildt. Det er følgende
 Lam; kr. 250      Råvildt; kr. 350      Hare; kr. 40       Fasan; kr. 50
Til frokost nydes medbragt madpakke.
Vel mødt.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/