Give Jagtforening,

11 januar 2022

 

Privatlivspolitik

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.

Kontaktperson:                   Nicholai Elmholt

Adresse:                                Voulund Mark 13 7400 Herning.                                   

Telefonnr:                             28 29 29 09

E-mail:                                ne@byggefirmaet-elmholt.dk

Website:                                givejagtforening.dk

 CVR:                                       35711295

 

Give Jagtforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Den 25. maj 2018 trådte der nye regler i kraft for, hvordan vi må og skal håndtere personoplysninger. Reglerne gælder for alle virksomheder, organisationer og foreninger i EU - derfor også for de lokale jagtforeninger i Danmarks Jægerforbund.

Vi har derfor har vi lavet disse dokumenter:

Privatlivspolitik:

Kortlægninger:

Databehandlingsaftalen med DJ:

Disse dokumenter beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser så som Nyhedsmails, indkrævning af kontingent osv. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Normalt får vi oplysningerne fra dig som medlem eller fra Danmarks Jægerforbunds medlemssystem. Der for har vi Databehandlingsaftalen med Danmarks Jægerforbund.

Den nemmeste måde at få indsigt i dine egne oplysninger ved Jægerforbundet er, at besøge ”Min Side” på  www.jagerforbundet.dk/medlemsnettet.

Her kan du få overblik over de informationer, der er registreret i Jægerforbundets medlemssystem.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 ·         Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

·         Retten til indsigt i egne personoplysninger

·         Retten til berigtigelse

·         Retten til sletning

·         Retten til begrænsning af behandling

·         Retten til dataportabilitet

       (personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.)

·         Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, eller billeder hvor du er med undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

 

Med Venlig Hilsen

Give Jagtforening

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/