Historien bag Give jagtforening

 

 

Den 23. september 1932 mødtes en kreds af jægere på Give Hotel, med det formål at stifte en jagtforening.

Efter en stiftende generalforsamling var Give Jagtforening en realitet.

Begrundelsen var den stadig stigende udvikling i landbruget, der krævede en mere rationel dyrkning af arealerne og det medførte dårligere eksistensmuligheder for vildtet. Man må sige at de var fremsynede, når man ser på udviklingen af landbruget de sidste mange år. 

Den første bestyrelse, der blev valgt: 

Formand: Politibetjent Ulbriksen

Bestyrelsesmedlemmer: Knud Thomsen Baunsgaard, Gdr. Chr. Storbank (Søndersthoved), Husmand Ole Jørgensen (Ndr. Donnerup), Tømrermester Martin Hansen (Farre) 

Der var 19 medlemmer. 

I 1932 besluttede man at leje jagten i Give Plantage fra d. 1. januar 1933 samt dele af de arealer, der stødte op til plantagen. Jagtlejen for plantagen var de 2 første år kr. 125 pr. år og derefter kr. 150 pr. år.

Allerede pr. 31. december 1933 mønstrede foreningen en kassebeholdning på kr. 300,25. Indtægterne var f.eks. 1 stk. ræv til kr. 11, 13 harer til i alt kr. 41. Kontingent pr. aktiv medlem kr. 2.00 og kr. 1.00 for passive medlemmer.

Udgifter: 5 dåser kragegift til kr. 11,25 og beværtning af bestyrelsen til kr. 6,80

 Mange tiltag er det blevet til i årenes løb. Allerede i 1941 blev det besluttet at opføre Jagthytten. Et byggeudvalg blev valgt og tilladelsen fra Give Plantage blev givet. Der blev indhentet tilbud på huset på kr. 750 og det totale omkostninger beløb sig i kr. 1.204,75. Ved indsamling lykkedes det at indsamle kr. 478 til jagthytten, så med en difference på kr. 726,75 havde man opført en jagthytte, som vi i dag har rigtig meget glæde af. Den står som en flot start på indkørslen til Højgårdvej og er i dag en naturlig del af Give Plantage. (Hytten nedbrændte i maj 2008 og er med hjælp fra foreningens medlemmer genopført i oprindelig stil)

 Der er aflagt mange paroler, fortalt mange jagthistorier, spist mange madpakker og nydt en del små skarpe i gode jagtkammeraters selskab. Jagtfiskaler har uddelt mange bøder - både relevante, men også bøder for at gøre det hele mere muntert.

 I 1973 blev Øster Nykirke Jagtforening - og i 1976 Gadbjerg Jagtforening sammenlagt med Give Jagtforening. 

 Give Jagtforening er kendt langt omkring for i mange år at have gjort meget for jagthundesporten. Der er i tidens løb opfostret mange gode jagthunde i Give. I 2005 indledtes et samarbejde med Givskud Jagtforening om hundetræning med godt resultat.

 Give Jagtforening står for mange forskellige aktiviteter. Der er jagter i Give og Bundgård Plantager, Skovens Dag, Trofæaften, Bukketræf, Hundetræning og foredragsholdere - alt sammen noget, der er med til at holde foreningen aktiv og i gang.

 D. 17. november 2007 festligholdte Give Jagtforening sit 75 års jubilæum.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/