Regler for efterårspürsch  2022/2023

 

Nu nærmer tiden sig til Efterårspürsch i plantagerne. 

For at deltage gælder følgende:

Du skal naturligvis være garant i foreningen.

Alle garanter der ønsker, at deltage på efterårs pürsch, i Give og Bundgaard plantage, 

Skal inden pürsch tilmelde sig ved pürschudvalget. 

Der må ikke jages dagen før eller på dage hvorpå der afholdes jagt i plantagen.  

 

Jagten foregår fra d 1/9 til d 28/2. fra solopgang til solnedgang. 

 

Kronvildt:  

Der er fri afskydning i henhold til gældende jagtlovgivning/tider for området. Der må dog max skydes 3 stk. i hver plantage,- og heraf max 2 store hjorte i hver plantage (arealkrav).

 

Dåvildt:  

Der afskydes i henhold til gældende lovgivning dog er dåhjorten fredet.

 

Max et stykke klovbærende vildt pr. jæger 

 

Andet:

Der må skydes ræv, vildsvin og mårhund.  

Skyder man en ræv eller mårhund udløser det 2 ekstra pürsch. Nedlagte ræve og mårhunde er reguleringsudvalget meget interesseret i. 

 

Man skal, inden man går på jagt, skrive sig i bogen og skrive klokkeslæt for ank. og hvilket område man er i. Efter pürsch skriver man sig ud igen, klokkeslæt for afgang og evt. hvad man har set. I Give ligger bogen bag jagthytten og i Bundgaard ligger bogen i jagthytten. 

 

Hvis der sker ændringer i regelsættet, kontaktes alle tilmeldte af udvalget. 

 

Man skal altid efter skud til vildt, kontakte udvalget. 

 

Nicholai Elmholt tlf. 28 29 29 09

Niels Erik Kromann tlf. 40 36 18 61

 

Husk også at skrive i bogen hvad I har skudt.    

 

Der SKAL tilkaldes Schweisshund hvis der er skudt til klovbærende vildt, der ikke kan findes.  

 

Pris 200 kr. for 10 pürsch 

 

Man forpligter sig til at købe skudt vildt til 20 kr. pr kg – brækket vægt.  

 

 

 

Knæk og bræk. 

 

Hilsen Pürschudvalget

printer-icon.png

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/