Bukkepürsch 2023 i Give Jagtforening

                                                                                                                                        Fra uge 20 - til uge 28

 

Generelle regler

 

Ugerne er fra Mandag morgen til Søndag Aften.

 

Der må jages fra solopgang til kl. 9.00 og igen Fra 17.00 til solnedgang. Max 6 pürsch pr. kort/uge.

Der må i alt, maksimalt skydes 3 bukke i Bundgaard/Munkedal Plantager og 3 Bukke i Give/Bæksgaard Plantager. Hvis/når kvoten er brugt lukker plantagen(erne) og alle ”ubrugte”kort til denne plantage bliver herefter ugyldige. Indbetalinger for disse kort refunderes ikke.

Der må max skydes en buk pr. jæger.

 Ved skud til buk, skal der tages kontakt til Schweisshund, hvis ikke bukken ligger synlig forendt. Eftersøgning gælder også selvom der ikke findes synlig Schweiss. Pürsch-udvalget skal straks informeres om alle skud. Ved skudt buk kontaktes bukkeudvalget straks, så de andre bukkejægere kan informeres.

Alle bukke skudt i Give jagtforening, skal fremvises til generalforsamlingen.

 I alle områder er det ok, at pürsche efter bukken, men vær forsigtig og husk et godt kuglefang. Vis hensyn til skovens andre gæster, og tag jer tid til at hilse på dem, hvis de henvender sig.

 Der er omkring Give plantage, indført en frivillig fredning af alle bukke mindre end 6-ender. Vi har i Jagtforeningen valgt, at der hos os, må skydes både lige og ulige seksendere. Dette gælder i begge plantager. Gaffel og spidsbukke er således ikke tilladt at nedlægge i nogle af plantagerne.

 Skydes en ikke tilladt buk, pålægges et gebyr på Kr. 1000,00, og både dyr og trofæ tilfalder jagtforeningen.

 Der må byttes kort med andre der har deltaget i lodtrækningen, men kun hele uger kan byttes og - det skal registreres ved pürsch-udvalget. Vi opfordrer til at ændringer begrænses og skal meddeles inden 10/5. Listen bliver her opdateret, og lagt på hjemmesiden, så man her kan se hvem og hvornår andre jægere råder over områderne.

 Pris

Seksender/ulige        600,- Kød og trofæ tilfalder jægeren

Gaffelbuk (fredet) - Dyret og trofæet tilfalder jagtforeningen.

Spidsbuk (fredet) - Dyret og trofæet tilfalder jagtforeningen.

 

 

Nicholai Elmholt 28292909

Peder Bjerre Bergstrøm 40365221

Niels Erik Kroman 40361861

Knæk og bræk fra Pürsch-udvalget

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/