Mårhundeindsatsen i Give Jagtforening


 
 
I løbet af 2019 mente kloge hoveder at bestanden af Mårhund i Danmark kunne estimeres til ca. 3.000 dyr. Ved at lægge alle Mårhundegrupper på Facebook indberettede  mårhunde sammen udgjorde det samlede antal nedlagte dyr (inklusive trafik) 5.537 styk i 2019. Altså tæt på dobbelt så meget som den estimerede bestand. Heraf faldt de 247 stykker i Vejle kommune.  
I de første to måneder af 2020 er der indberettet 34 mårhunde i trekantsområdets facebook-gruppe. I samme periode for 2019 blev der indberettet 25.  
Selv miljøministeriet har indset alvoren og givet tillladelse til at anvende natoptik ved reguleringen.  
Der er altså ingen tvivl om at problematikken med mårhunde er tiltagende og kræver øget opmærksomhed.
 
 
 
Hvad gør vi i Give  Jagtforening?    

Afskydningen af Mårhund i Give-området er ikke prangende i forhold til de mere kystnære områder sydøst for os. Men det betyder  
bestemt ikke at de ikke er her! I løbet af februar blev der nedlagt to mårhundetæver umiddelbart udenfor give plantage. Og der er flere aktive foderpladser hvor der kommer mårhund.  
Foreningen har i januar indkøbt 3 vildtkameraer samt fået et kamera stillet til rådighed af Vejle kommunes jægerråd. Disse kameraer står nu ude i terrrænet og har ved flere lejligheder haft mårhund på pladserne. Pladserne passes og varetages indtil videre af Simon, Poul, Niels Jørgen og undertegnede. Niels-Erik (Kromix) er så flink at holde os godt forsynet med hundepiller og der er modtaget dispensation til at fodre med ost på pladserne. Der er med andre ord, ingen undskyldninger for ikke at gøre noget ved sagen. Men det er sværere end man skulle tro. Endnu har vi den første mårhund til gode inden i plantagerne.  
Et nyt tiltag som kan hjælpe, vil omhandle de bukkejægere som skal ud i plantagerne i bukkejagterne. Ideen er at etablere en simpel foderplads ved hver stige som bukkejægerne skal hjælpe med at holde fodret op i løbet af sæsonen. Men meget mere om det, når vi afholder lodtrækning.  
Sidst men ikke mindst har foreningen søsat en ny vandrepokal. Fremover uddeles den på foreningens generalforsamling til den jæger som kan fremvise flest haler fra mårhund. Alle medlemmer er velkommen til at deltage – blot husk at medbringe halerne på aftenen.
 
 

Hvad kan du selv gøre ved mårhunden?
Det kan virke uoverskueligt at begynde en indsats på egen hånd. Der skal indkøbes udstyr for en formue. Natttesøvnen smulder og der kræves tilladelser i hoved og r...   
Men det er ikke værre end man selv gør det til. Det kræver faktisk ikke mere end et vildtkamera, noget foder og en indsats  for at finde den plet på din jagt, hvor chancen for succes er bedst. Strø noget foder, monter kameraet og se hvad der sker. Skulle du få mårhund på pladsen er det ikke svært at finde frivillige som vil give en hånd med selve reguleringen, hvis du ikke selv vil forestå opgaven.  
 
Skulle du have behov for hjælp til at starte op, er du velkommen til at kontakte Jesper på 40 23 66 38.  
 
Husk at denne indsats ikke bare er sjov og ballade. Det hjælper markvildtet, fuglevildtet og råvildtet. Det forbedrer altså din egen jagt at være hård ved mårhundene ude på terrænet


Indberetning af Mårhunde

Påkrævet
:
Greenwich Mean Time (UTC)
No images were found.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/